வியாழன், 16 ஜூலை, 2009

வாழ்க்கையின் பொருள் என்ன? நாம் வந்த கதை என்ன?சந்தோஷ் அண்ணா இறப்பிற்கு பிறகு வாழ்க்கையின் அர்த்தம் என்ன? நாம் வாழ்வதின் நோக்கம் என்ன? என்று நான் கொஞ்சம் குழம்பியபோது எனக்கு எடுத்து சொல்வதற்காகவே இந்த வாரம் தினமலர் - பக்தி மலர் புத்தகத்தில் வாழ்க்கையின் பொருள் என்ன? நாம் வந்த கதை என்ன? என்ற கட்டுரை வந்துள்ளது. எதிர்க்காலத்தில் எனக்கு மீண்டும் இந்த குழப்பம் வரும் பொது இந்த கட்டுரை உதவும் என்பதற்க்காக அந்த கட்டுரையை என் பதிவில் அப்படியே போட்டு விட்டேன்.